Herroeping

Het herroepingsrecht

Je kunt binnen 14 dagen na ontvangst aan ons laten weten dat je van de aankoop af wenst te zien. Na aanmelding heb je vervolgens nog eens 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Je kan ook zonder voorafgaande mededeling de producten binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen, als je daarbij maar een mededeling voegt waaruit jouw wens tot herroeping blijkt.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping, na ontvangst van uw gehele bestelling, ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten hetzelfde bedragen als de heenzending. Afhankelijk van grootte, zwaarte en type verzenden.

Herroepingsrecht [2284]

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Meer voor Fietsen, 1433 GR, info@meervoorfietsen.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

 • de verkoop van de volgende goederen:
 • de levering van de volgende digitale inhoud:
 • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:
  Besteld op* / Ontvangen op*:
  Naam/Namen consument(en):
  Adres consument(en):
  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
  Datum: (*)
  Doorhalen wat niet van toepassing is

U kunt het modelformulier ook hier downloaden.